Fællesmøde

Starttidspunkt: 25. august 2021, kl 19.00 Sluttidspunkt: 25. august 2021, kl 22.00

Fællesmødet starter kl. 19

Dagsorden:
Punkt 1. Velkomst ved formanden og fællessang
Punkt 2. Orientering fra bestyrelsen
Punkt 3. Forslag fra opslagstavlen
Punkt 4. Eventuelt