Fællesmøde

Starttidspunkt: 18. november 2021, kl 19.00 Sluttidspunkt: 18. november 2021, kl 21.00

Fællesmødet starter kl 19

Dagsorden:
Punkt 1. Velkomst ved formanden og fællessang
Punkt 2. Orientering fra bestyrelsen
Punkt 3. Forslag fra opslagstavlen
Punkt 4. Eventuelt